The Cheese sisters

The Cheese sisters – BNK48 บอกเล่าความสัมพันธ์ของเด็กสาวทั้ง 4 ผ่านกระบวนการทำชีสออกมาเป็นเรื่องราวหลากรสชาติ ความรักและการทำชีสของหญิงสาว 4 คู่ ที่ครบรสทั้งสุข ทุกข์ และเติบโต