Jurassic World Dominion

เรื่องย่อหนัง Jurassic World Dominion : ช่วงต้นของภาพยนตร์จะมีการย้อนกลับไปสู่ยุคที่ถือเป็นต้นกำเนิดแท้จริงของจูราสสิคเวิลด์ Jurassic World Dominion เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4 ปีหลังจาก อิสลาร์ นูบลาร์ ถูกทำลาย