Kingdom Of The Planet Of The Apes (2024) อาณาจักรแห่งพิภพวานร

Kingdom Of The Planet Of The Apes

ภาพยนตร์เรื่องใหม่จากเฟรนไชส์ Apes จะเกิดขึ้นหลังจากบทสรุปของ War for the Planet of the Apes หลายต่อหลายปี สังคมของเหล่าวานรจำนวนมากเติบโตขึ้น เมื่อซีซาร์พาผู้คนของเขาไปสู่โอเอซิส ในขณะที่มนุษย์ลดจำนวนลงจนเข้าใกล้การสูญพันธุ์ บางกลุ่มไม่เคยได้ยินเรื่องของซีซาร์ ขณะที่บางส่วนก็บิดเบือนคำสอนของเขาในการสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมา ในชื่อเรื่อง “Kingdom Of The Planet Of The Apes

เรื่องย่อ Kingdom Of The Planet Of The Apes

เรื่องย่อ Kingdom Of The Planet Of The Apes : ในเรื่องราวนี้ หนึ่งในผู้นำวานรเริ่มกดขี่กลุ่มอื่นในการค้นหาเทคโนโลยีของมนุษย์ ขณะที่วานรกลุ่มอื่น ได้แต่เฝ้ามองเผ่าของตัวเองถูกยึดครองไป พวกเขาก็ออกเดินทางไปเพื่อตามหาอิสรภาพ หญิงสาวคนหนึ่งก็ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องราวบางอย่าง แม้ว่าเธอเองก็จะมีแผนการของตัวเองซ่อนเอาไว้อยู่แล้วด้วยก็ตาม